Twórczość pracownicza Specyfika prawna kontraktów licencyjnychTwórczość pracownicza. Specyfika Jak zmienić firmę rebranding prawna kontraktów licencyjnych innymi słowy innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku wzorów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w zakresie przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych także innych umów dotyczących praw autorskich, specjalny przepisami aspekt swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozkład aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma natura warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej znajomości ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w zakresie wzorów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są szczególnie dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji wzorów i przedsięwzięć zgrupowanych z korzystaniem Jak uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub udostępnianiem oprogramowania innymi słowy systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za rokowania i wykonanie kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, osób biorących udział w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT powiązanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model używania z oprogramowania kiedy i jakże możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upoważnień autorskich sprawa WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source oznacza to to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przeniesienie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Najnowsze artykuły:

Top