wartości prawne


foto

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy.

Zobacz więcej ...

Top