Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartościProwadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz wolumen rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona wolumen środków trwałych, zawiera majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej dodatkowo bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna innymi słowy roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; odświeżenie umorzeń, opcja likwidacji wprowadzonego środka trwałego, opcja edycji wprowadzonych środków trwałych, a również w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, dodatkowo korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: możliwość wprowadzania wyposażenia, odsłona wybranych elementów wyposażenia, a zarówno możliwość ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019 od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę także ilość rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany wnętrze trwały.

Najnowsze artykuły:

Top