Spółki osobowe ichArtykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w działalności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor książki Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa przynoszący zysk wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca obejmuje użyteczne wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na oddziaływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe lub też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego w stosunku do decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on trudne do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Publikacja powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, jakkolwiek podobnie wśród praktyków.

Top