Fedak zamknięcie roku RachunkowośćFedak zamknięcie roku Rachunkowość 2018. Dokumentacja zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług. Autor artykułu to prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej, konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami także controllingu. Autor licznych publikacji książkowej w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości. Artykuł jest skierowany do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej pracy odpowiadają za koszty aktywności przedsiębiorstwa. W szczególności do dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu także księgowości. A również do kierowników Podatkowe zamknięcie roku Fedak działów produkcyjnych, pracowników działów kosztorysowania produkcji Sprawozdanie finansowe jednostek małych za 2018 rok Fedak i usług. Podstawowym celem artykułu w tym blogu jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie. W artykule będą omówione zagadnienia dotyczące: metod i rodzajów kalkulacji kosztów, kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów, kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa, rozliczania kosztów, ujmowania kosztów aktywności przedsiębiorstwa, dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów. Artykuł prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu w tym blogu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu w tym blogu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu w tym blogu. Atrakcyjność artykułu w tym blogu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu w tym blogu także odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu rachunku kosztów oraz zakładowych planów kont. Istota, potrzeba i zadania kalkulacji kosztów. Kalkulacja cen i kosztów wyrobów gotowych i usług. Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych. Rozliczenia kosztów wewnętrznych w przedsiębiorstwie a wykorzystanie zasobów. Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług. Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa. Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby kalkulacji kosztów. Dokumentacja (instrukcja) zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług. Analiza i ocena dostosowania rachunkowości na potrzeby kalkulacji i rozliczania kosztów.

Komentarze: 2


noavatar.png
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro za 2018 rok Fedak 2019-01-16

To naprawdę interesujące, jesteś bardzo wykwalifikowanym blogerem. Dołączałem do Twojego kanału i czekam na poszukiwanie bardziej fantastycznego postu. Również udostępniłem Twoją witrynę w sieciach społecznościowych!

noavatar.png
Postępowanie dowodowe w procesie karnym 2019-06-12

Chodzi o pomoc, wspaniałe informacje.

Najnowsze artykuły:

Top