Jak prawidłowo rozliczyć podatek odJak prawidłowo rozliczyć podatek od środków transporotowych. Artykuł skierowany do pracowników controllingu. Artykuł prowadzony będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą kreować koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie. Artykuł poświęcone jest wdrożeniu także funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach. Które wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu, tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa, wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego działanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie, harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie. Autorem artykułu jest Roman Kotapski prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej, konsultant w obszarze zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania Samochód w działalności gospodarczej PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2019 r kosztami dodatkowo controllingu. Autor licznych publikacji w obszarze budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości. Artykuł jest skierowany do: zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych dodatkowo controllingu, pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i ożywienie systemu controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których uprzednio taki system funkcjonuje. Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie. Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa. Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa. Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu. Organizacja i zadania działu controllingu. Tworzenie koncepcji systemu budżetowania (ćwiczenia). Mity budżetowania i controllingu (podsumowanie).

Najnowsze artykuły:

Top