Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracyZatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy. listopada upłynie najlepszy zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób - czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników Pracownicze plany kapitałowe z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie czy przerzut cudzoziemca do Polski? Omówienie zmian w ustawie o cudzoziemcach od lutego br. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa- korzyści i warianty. Cudzoziemcy zza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). w tym w zawodach pożądanych Kadry i płace 2019 Oddk dla polskiej gospodarki. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT . Przeliczanie zysków zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote. Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów. Metoda wyłączenie z progresją peryfraza przykładów. Metoda zaliczenia omówienie przykładów. Ulga abolicyjna reguły jej stosowania. Podatkowe skutki oddelegowania pracownika na rzecz pracodawcy. Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności równolegle na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki na rzecz nałożone na polskie podmioty delegujące do uzyskiwania czynności za granicą. Delegowanie osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozbiór przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii przychodów osiąganych za granicą. opodatkowanie uczniów i studentów. opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. dochody marynarzy. inne dochody. Zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania cudzoziemców. Nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Rejestr pracy cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje zawodowe. Delegowanie zyskuje na znaczeniu.

Najnowsze artykuły:

Top