Wynagrodzenie zasady rozliczania wynagrodzeńWynagrodzenie (zasady rozliczania wynagrodzeń, indeksacja). Do wynegocjowania postanowień również zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis dodatkowo ożywienie systemu IT nieraz nie przykłada się niestety w taki sposób rozległej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są istotne dla zapewnienia sprawnego działania organizacji, pochłaniają one także większą porcja budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają również przeważnie charakter umów wieloletnich, tym istotniejsze jest wówczas odpowiednie wyznaczenie w nich zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Już choćby z tych przyczyn warto zbadać poszczególne podtypy tych umów, jakim sposobem i zadedykować im więcej uwagi przy okazji negocjowania kontraktu wdrożeniowego, czy zawieraniu nowej umowy serwisowej. Rosnące znaczenie umów utrzymaniowych wynika także z przechodzenia coraz większej liczby dostawców IT na model usługowy, w zakresie którego nabywca zamiast płacić za wdrożenie, płaci właśnie za utrzymanie i świadczenie na jego rzecz usług serwisowych. Granice pomiędzy pojęciami takimi w jaki sposób SaaS, hosting, utrzymanie, update, upgrade, outsourcing, serwis innymi słowy rozrost systemu IT nie są tak wyraźne jakim sposobem kiedyś i zależą od postanowień konkretnie zawartej umowy. Na tle realizacji umów serwisowych zaobserwować można również rosnącą liczbę sporów arbitrażowych i sądowych. Stąd w taki sposób istotne jest odpowiednie zredagowanie umów utrzymaniowych także serwisowych także wypracowanie mechanizmów działania, które zminimalizują ilość sytuacji spornych. Istotną kwant ryzyk powiązanych z realizacją umów serwisowych, utrzymaniowych i rozwojowych da się sprowadzić innymi słowy wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w toku warsztatu. W jego trakcie omówiony zostanie zarówno sposób redagowania przedmiotu umowy serwisowej, odpowiedzialność i obowiązki stron wynikające z zawarcia takiej umowy, ryzyka związane z poszczególnymi postanowieniami takich umów w tym ryzykowny krok sytuacji vendor lock in tj. uzależnienia się od pojedynczego Usługobiorcy, a także najczęstsze przypadki sporów na tle realizacji takich umów i orzecznictwo trybunałów z tym związane. Artykuł jest zarządzany do Usługodawców i Usługobiorców także z rynku zamówień prywatnych (enterprise), jakże i publicznych (public). Umowa utrzymaniowa i rozwojowa sylwetka i jej elementarne elementy: standardy rynkowe umów utrzymaniowych, elementy umowy utrzymaniowej przykłady z praktyki, help desk, support, maintenance co w sobie kryje? aktualizacja, update, upgrade w jaki sposób je odpowiednio określić w umowie i który jest podział zadań i odpowiedzialności stron umowy? umowa utrzymania nota prawna. Czy umowa utrzymania może być umową rezultatu? umowa utrzymaniowa a SaaS podobieństwa i różnice, umowy hostingowe jako jedynka z typów umów utrzymaniowych, outsourcing i usługi chmury obliczeniowej (prywatnej i publicznej) różnice i ich znaczenie prawne, rękojmia i zabezpieczenie a umowa serwisowa zależności prawne, innymi słowy by na pewno konieczne wszystkie razem? specyfika zawierania i realizacji umów utrzymaniowych w reżimie zamówień publicznych, orzecznictwo sądowe dotyczące umów serwisowych.

Najnowsze artykuły:

Top