Przejście z PKWiU na CN W artykule pokażemy zatem całościowoPrzejście z PKWiU na CN. W artykule pokażemy zatem całościowo tematykę wdrażanych przemian w przepisach także praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, jakie nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi, pracownicy działów księgowych i finansowych. Podczas artykułu omówione zostaną ostatnie zmiany w obszarze VAT, planowane zmiany również ich pożyteczne zastosowanie. Celem artykułu jest, aby uczestnicy nabyli zarówno wiedzę w zakresie zmian w rozliczaniu podatku VAT, jakim sposobem i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych występujących w praktyce. W artykule będą podejmowane tematy dotyczące kolejnych przemian wdrażanych w zakresie podatku VAT, między innymi nowe regulacje dotyczące obrotu bonami, przejście na cd system kas fiskalnych, oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, w miejsce obecnej PKWiU, deklaracja VAT w formacie JPK, pożyteczne problemy powiązane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a także najświeższe orzecznictwo organów podatkowych, trybunałów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Rok to kolejny etap wdrażania zmian, które mają zwłaszcza na celu uszczelnianie systemu VAT, tymczasem odbiją się one na rozliczeniach wszystkich, również uczciwych podatników, nakładając na nich jeszcze to nowe obowiązki. Ostatnie pół roku pokazało także wiele problemów Podatnicy podatku CIT zgrupowanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zadań w zakresie podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala również innym sposobem spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Ministerstwo opublikowało świeżo listę przesłanek, jakich spełnienia oczekuje w celu zabezpieczenia odliczenia VAT, kiedy podatnik nieświadomie zostanie wplątany w przestępstwo podatkowe w VAT. Nowe normy dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowa matryca stawek Vat – przejście z PKWiU na CN. Kasy fiskalne i paragony elektroniczne. Faktury wystawiane do paragonów. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Ograniczenie możliwości odzyskania VAT przy korektach okresów przeszłych. Zmiany w obszarze ulgi na złe długi w VAT. Likwidacja deklaracji VAT. Rozszerzenie sankcji VAT. Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przesłanki dochowania należytej staranności. Najnowsze orzecznictwo w obszarze VAT.

Najnowsze artykuły:

Top